Η Antipollution A.N.E στο Forum με θέμα «Πειραιάς, Ναυτιλία και διαχείριση απορριμμάτων»

Search...
BACK
 
 
Το απόγευμα της Πέμπτης 14 Ιουλίου 2016 πραγματοποιήθηκε στο ΕΒΕΠ το forum με θέμα «Πειραιάς,  Ναυτιλία και διαχείριση απορριμμάτων», το οποίο διοργανώθηκε από την A-Energy Investments.
 
Χαρακτηριστική ήταν η απουσία των θεσμικών φορέων κατά την Δ θεματική ενότητα του forum, η οποία είχε τίτλο «Λιμενικές Εγκαταστάσεις και Ανακύκλωση, Εναλλακτική Διαχείριση Αποβλήτων Ελαίων από την Ναυτιλία, Στερεά Απόβλητα Πλοίων, Ναυτιλία και Υποδομές».
 
Παρά το γεγονός ότι ο σκοπός του forum ήταν περιβαλλοντικός, όπως επισημάνθηκε και από εκπρόσωπο του ΥΠΕΚΑ, ωστόσο η Δ ενότητα  περιορίστηκε  μόνο στην τιμολογιακή πολιτική των ευκολιών υποδοχής στερεών αποβλήτων και στην ομιλία εκπροσώπου ιδιωτικής εταιρείας,  ο οποίος προσπάθησε να μετατρέψει τον σκοπό της συζήτησης σε εμπορικό, παρουσιάζοντας ανακριβή στοιχεία, με σκοπό την δημιουργία εντυπώσεων.
 
Η Antipollution Α.Ν.Ε, ως ο αναγνωρισμένος ανάδοχος ευκολιών υποδοχής στερεών αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου των πλοίων στον λιμένα αρμοδιότητας του ΟΛΠ, μέσω ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού, διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία και τεχνογνωσία, εκτελεί κατά τρόπο άρτιο και αποτελεσματικό τις συμβατικές τις υποχρεώσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, ενώ ουδέποτε έχει καταγραφεί οποιαδήποτε καταγγελία για ανεπάρκεια ευκολιών υποδοχής.
 
Τα παρευρισκόμενα στελέχη της εταιρείας μας στο forum, χωρίς να τους διατεθεί ο απαιτούμενος χρόνος,  επενέβησαν στην συζήτηση, διασκευάζοντας τις εσφαλμένες εντυπώσεις που προσπάθησε να δημιουργήσει ο ως άνω ομιλητής.
 
Βασιζόμενη στην αντικειμενική κρίση των συμμετεχόντων και των εμπλεκομένων φορέων, η εταιρεία μας θα πράξει τα δέοντα για την προάσπιση των δικαιωμάτων της, όπως αυτά απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία, την εφαρμοζόμενη πρακτική, τις τρέχουσες συμβάσεις και τα θεσμικά κείμενα.

Relevant Stories

We use cookies to give you the very best experience while you are on antipollution.com

Find out more