Βράβευση της Antipollution στα Health & Safety Awards 2014

Search...

Βράβευση της Antipollution στα Health & Safety Awards 2014

Η επιβράβευση των καλών πρακτικών στη διαχείριση της Υγείας και της Ασφάλειας αποτελεί μια ακόμα απόδειξη ότι προχωράμε σταθερά ανοδικά, πάντα με κέντρο των αρχών μας την εταιρική υπευθυνότητα και το σεβασμό στους ανθρώπους  μας.

 

Η βράβευσή της Antipollution ANE αποτελεί την επιβεβαίωση των αρχών και αξιών της εταιρείας μας, να ακολουθεί διεθνή πρότυπα λειτουργίας και αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού μας.

We use cookies to give you the very best experience while you are on antipollution.com

Find out more