Η Antipollution στήριξε το forum της Α-Energy για τη διαχείριση απορριμμάτων

Search...

Η Antipollution στήριξε το forum της Α-Energy για τη διαχείριση απορριμμάτων

 

 

 

 

Η ΑΝTIPOLLUTION ANE υπήρξε υποστηρικτής του περιβαλλοντικού- χρηματοδοτικού forum με θέμα: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ: ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ. ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ», που διοργάνωσε  η Α-Energy Ιnvestments με τη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, Περιφερειών, του ιδιωτικού τομέα, τραπεζών και επιστημονικών φορέων την Παρασκευή 8 Ιανουαρίου, στο ξενοδοχείο Hilton. Στόχος του forum ήταν η παρουσίαση  των καλών πρακτικών καθώς και των τρόπων υλοποίησης και χρηματοδότησης των υπό αναθεώρηση Περιφερειακών σχεδιασμών διαχείρισης απορριμμάτων.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν δήμοι και εταιρίες καθώς και μέλη της επιστημονικής κοινότητας, οι οποίοι παρουσίασαν τις καλές πρακτικές στη διαχείριση απορριμμάτων. Πιο συγκεκριμένα ανέδειξαν πρακτικές σχετικά με την ανακύκλωση, τη μηχανική διαλογή, επαναχρησιμοποίηση, την ανάκτηση πρώτων υλών, την ασφαλή διάθεση καθώς και πρακτικές ενεργειακής αξιοποίησης των αποβλήτων για την παραγωγή εναλλακτικού καυσίμου.  

We use cookies to give you the very best experience while you are on antipollution.com

Find out more