Η Antipollution στην εκστρατεία Let’s Do It Greece

Search...

Η Antipollution, έχοντας ενσωματώσει τις βασικές αρχές της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης συμμετέχει στην εκστρατεία  "Let’s Do it Greece", η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 14 Απρίλη 2013 σε διάφορα μέρη σε όλη την Ελλάδα. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα:

http://www.letsdoitgreece.org.

Ο κύριος σκοπός της εκστρατείας είναι να προωθήσει τον εθελοντισμό και την ευαισθητοποίηση των Ελλήνων πολιτών  για την προστασία του περιβάλλοντος, έτσι ώστε να συμμετέχουν στον καθαρισμό των πόλεων, της υπαίθρου και των οικοσυστημάτων σε όλη την Ελλάδα για μία ημέρα κάθε χρόνο.

Η Antipollution, μαζί με εθελοντικές οργανώσεις, συλλόγους, δήμους και άλλες δημόσιες αρχές, σχολεία, επιχειρήσεις και άλλους ιδιωτικούς φορείς θα αναλάβουν δράση και θα συμμετέχουν στην εκστρατεία  "Let’s Do it Greece", περνώντας ένα μήνυμα για την προστασία του φυσικού και αστικού περιβάλλοντος.

We use cookies to give you the very best experience while you are on antipollution.com

Find out more