Η Antipollution στο “ATHENS 2017 5th International Conference on Sustainable Solid Waste Management”

Search...

Η Antipollution στο “ATHENS 2017 5th International Conference on Sustainable Solid Waste Management”

 

 

 

Την Τρίτη 23 Μαΐου, η Antipollution έδωσε το παρόν στο συνεδρίο  Corporate Waste & Recycling Conference 2017 που διοργάνωσε το Plant της Boussias Communications. Με παρουσία 130 υψηλόβαθμων στελεχών της ελληνικής επιχειρηματικότητας του δευτερογενή και τριτογενή τομέα , καθ' όλη τη διάρκεια του συνεδρίου στραφηκε  στην ανάγκη και το ενδιαφέρον της βιομηχανίας για ενημέρωση ως προς τους τρόπους μετάβασης στο νέο μοντέλο της κυκλικής οικονομίας.

Ο Κανδύλης Κωνσταντίνος Εμπορικός Διευθυντής της Antipollution ήταν ένας από τους ομιλητές που παρουσίασε το ρόλο των βιομηχανιών διαχείρισης αποβλήτων στην κυκλική οικονομία. Αναφέρθηκε συγκεκριμένα  στο σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι βιομηχανίες διαχείρισης αποβλήτων, καθώς αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της αλυσίδας της κυκλικής οικονομίας.

Επίσης συμμετείχαν οι εταιρίες , όπως οι ΑΓΕΤ Ηρακλής, Διαμαντής Μασούτης, ΕΛΑΪΣ-UNILEVER, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (ΕΕΑΑ) , ΕΛΠΕ, ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ., Όμιλος ΟΤΕ, SUNLIGHT Recycling, ELIN Biofuels, Hellenic Quality Foods, Tetra Pak, UNI-PHARMA/INTERMED, VIANEX, κ.ά., στο συνέδριο αναδείχθηκαν καλές πρακτικές και καινοτομικά επιτεύγματα που προωθούν την αποτελεσματικότητα της ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων, της κυκλικής οικονομίας και της κλιματικής προστασίας, με συνακόλουθα περιβαλλοντικά, κοινωνικά αλλά και οικονομικά οφέλη.

We use cookies to give you the very best experience while you are on antipollution.com

Find out more