Με απόλυτη επιτυχία αντιμετωπίστηκε περιστατικό διαρροής πετρελαιοειδών

Search...

Με απόλυτη επιτυχία αντιμετωπίστηκε περιστατικό διαρροής πετρελαιοειδών

 
 
Με απόλυτη επιτυχία αντιμετωπίστηκε, από το τμήμα Αντιμετώπισης Θαλάσσιας Ρύπανσης (Oil Spill Response Dpt.), περιστατικό διαρροής πετρελαιοειδών, την Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου. 
 
Πιο συγκεκριμένα, κατά τις πρωινές ώρες, εντοπίστηκε, από το προσωπικό των εγκαταστάσεων της Antipollution, στον Μώλο ΔΕΗ, στην Ιχθυόσκαλα Κερατσινίου, μικρής έκτασης θαλάσσια ρύπανση από πετρελαιοειδή, η οποία εκτεινόταν παραπλεύρως των πλωτών μας μέσων. 
 
Δρώντας ταχύτατα και ενεργοποιώντας σε ελάχιστο χρόνο το Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτου Ανάγκης (Contingency Plan) της Εγκατάστασης της Antipollution, στο Κερατσίνι, υπήρξε άμεση κινητοποίηση του τμήματος Αντιμετώπισης Θαλάσσιας Ρύπανσης (Oil Spill Response Dpt.) σε προσωπικό κι εξοπλισμό, λαμβάνοντας - πριν από όλους - όλα τα απαραίτητα μέτρα περιορισμού ρύπανσης ώστε να προστατευθεί έγκαιρα κι αποτελεσματικά ο πλωτός εξοπλισμός της εταιρείας μας, ο οποίος βρίσκεται αγκυροβολημένος επί τόπου, καθώς επίσης και σκάφος της εταιρείας «Ν. ΣΕΓΡΕΔΑΚΗΣ – ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΗ», το οποίο βρίσκεται παραβεβλημένο στον εν λόγω χώρο. 
 
Με απόλυτο συγχρονισμό, το υψηλά εκπαιδευμένο προσωπικό της εταιρείας μας ανταποκρίθηκε πλήρως στις ανάγκες του περιστατικού και περιορίζοντας δραστικά και αποτελεσματικά την περαιτέρω ρύπανση των εγκαταστάσεών μας, προβαίνοντας στις απαραίτητες ενέργειες, τηρώντας ταυτόχρονα όλα απαραίτητα μέτρα προστασίας.

We use cookies to give you the very best experience while you are on antipollution.com

Find out more