Στο Success Story του Πρώτου Θέματος ο όμιλος εταιρειών των αδελφών Βύρωνας και Φίλιππος Βασιλειάδης

Search...

Ο όμιλος εταιρειών των αδελφών Βύρωνα και Φίλιππου Βασιλειάδη επενδύει στην Ελλάδα, στους νέους επιστήμονες και σε νέες θέσεις εργασίας. Στηρίζει έμπρακτα την ελληνική οικονομία, πραγματοποιώντας βιώσιμες επενδύσεις και διατηρώντας συνεχώς το σύνολο των διαθεσίμων του στην Ελλάδα. Βαδίζει με σταθερότητα και όραμα την αναπτυξιακή πορεία, με αφοσίωση και δημιουργικότητα και κινητήριο δύναμη τους εργαζομένους του .

Δείτε όλη τη συνέντευξη εδώ

We use cookies to give you the very best experience while you are on antipollution.com

Find out more