“ Η Antipollution συμμετείχε στο 5ο Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΕΔΣΑ)”

Search...

“ Η Antipollution συμμετείχε στο 5ο Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΕΔΣΑ)”

 
 
 
Στις 14-15 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε το 5ο Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων(ΕΕΔΣΑ), σε συνεργασία με την International Solid Waste Association (ISWA), με τίτλο «Η Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων και η Συμβολή της στην Κυκλική Οικονομία», υπό την αιγίδα των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων καθώς και του Δικτύου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. 
 
Στο συνέδριο συμμετείχαν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς διαχείρισης στερεών αποβλήτων στην Ελλάδα, εκπρόσωποι της πολιτικής ηγεσίας, της τοπικής αυτοδιοίκησης, της επιστημονικής κοινότητας και εκπρόσωποι εργολαβικών, κατασκευαστικών και συμβουλευτικών εταιριών.
 
 
 
Κυρίαρχα θέματα συζήτησης αποτέλεσαν, η κυκλική οικονομία και οι νέες προκλήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων καθώς και η εναρμόνιση του Εθνικού Σχεδιασμού με τους Περιφερειακούς και τοπικούς σχεδιασμούς των δήμων.
 
Παρουσιάστηκαν επίσης νέες τεχνολογίες, καινοτόμες λύσεις και επιτυχημένα παραδείγματα στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των έργων υποδομών που έχουν δρομολογηθεί.
 
Η Antipollution στήριξε χορηγικά την εκδήλωση, ενώ στελέχη της συμμετείχαν ενεργά στις εργασίες του συνεδρίου.

We use cookies to give you the very best experience while you are on antipollution.com

Find out more